Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 0977.365.740