Ngày 01/07/2022, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức Hội thảo Báo cáo dự thảo QCVN 05:2022/BXD (thay thế QCVN 16:2019/BXD) và lấy ý kiến đóng góp của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp.

PGS.TS. Lê Trung Thành – Viện trưởng VIBM phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự Hội thảo có các cơ quan quản lý Nhà nước (TS. Nguyễn Quang Hiệp – Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng (VLXD); Sở Xây dựng các Tỉnh, Thành phố (Hà Nội, Lào Cai,….)), các Hội, hiệp hội (Hội VLXD VN; Hiệp hội tấm lợp VN; Hội Bê tông Việt Nam, Hiệp Hội Kính – Thủy tinh, …), các trường Đại học, viện nghiên cứu, đại diện các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực VLXD và xây dựng. Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và VLXD Đông Anh đại diện cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất tấm lợp được mời tham dự đóng góp ý kiến cho dự thảo qui chuẩn QCVN05:2022/BXD

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Lê Trung Thành khẳng định vai trò quan trọng của công tác xây dựng QCVN nói chung và QCVN 16:2019/BXD nói riêng trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng. QCVN 16:2019/BXD là một trong những quy chuẩn quan trọng của Bộ Xây dựng (BXD) trong việc quản lý sản phẩm, hàng hóa VLXD trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam.

QCVN 16 được ban hành lần đầu vào năm 2011 và đã được soát xét vào các năm 2014, năm 2017 và năm 2019. Đến nay, QCVN 16:2019/BXD đã góp phần quan trọng vào việc quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa VLXD được sản xuất và lưu thông trên thị trường. Nhìn chung, QCVN 16:2019/BXD đã rà soát, sửa đổi một số vướng mắc, bất cập của những phiên bản trước đó.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng và Quyết định số 666/QĐ-BXD ngày 29/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phê duyệt Danh mục và Kế hoạch xây dựng, hoàn thiện Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng, Hệ thống Quy chuẩn quốc gia (QCVN) được sắp xếp và biên soạn lại theo định hướng mới. Theo đó, QCVN 16:2019/BXD sẽ được thay đổi mã số thành QCVN 05:……/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD. Vì vậy, cần thiết phải soát xét QCVN 16:2019 cho phù hợp với định hướng mới về kế hoạch xây dựng Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng.

Trong thời gian qua, VIBM đã tiến hành nghiên cứu, mở rộng khảo sát, đánh giá và thăm dò ý kiến của các đơn vị QLNN, các doanh nghiệp sản xuất VLXD, các nhà thầu, chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn thiết kế để xây dựng dự thảo QCVN 05:2022/BXD. Để việc quản lý chất lượng SPHH VLXD được đảm bảo tốt nhất có thể, Hội thảo là diễn đàn để VIBM công bố dự thảo QCVN 05:2022/BXD và lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia và các đối tượng chịu tác động của quy chuẩn này.Bên cạnh những hiệu quả đạt được khi áp dụng, thì QCVN 16:2019/BXD còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc về yêu cầu kỹ thuật, về quy định quản lý .Từ đó, đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị bổ sung và sửa đổi cho dự thảo QCVN 05:2022/BXD.

Về bố cục: Dự thảo QCVN 05:2022/BXD sắp xếp, bố cục lại các SPHH VLXD và sắp xếp lại các nội dung trong Phần “Quy định về quản lý” để thuận lợi hơn trong quá trình triển khai thực hiện; Về nhóm và số lượng sản phẩm: sẽ bao gồm 07 nhóm với 38 sản phẩm; Về chỉ tiêu kỹ thuật: Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến tính an toàn của SP và loại bỏ những chỉ tiêu kỹ thuật không ảnh hưởng nhiều đến tính an toàn của SP; Về quy định quản lý: Dự thảo sửa đổi, cập nhật các quy định VBQPPL, hướng dẫn cụ thể hơn về công tác CNHQ và công bố HQ, quy định cụ thể về thông quan, miễn giảm kiểm tra Nhà nước.

Phát biểu tại Hội thảo, có nhiều ý kiến đóng góp của các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp đang áp dụng gặp những vướng mắc đang gặp phải khi áp dụng QCVN 16:2019/BXD để VIBM nghiên cứu và bổ sung vào dự thảo QCVN 05:2022/BXD.

Công ty Tấm lợp Đông Anh là một trong những doanh nghiệp đã áp dụng rất sớm nghiêm túc QCVN 16:2019/ BXD. Việc áp dụng qui chuẩn giúp công ty đạt được nhiều lợi ích trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và đi đôi với việc bảo vệ môi trường. Hiện tại,  công ty cũng đang tích cực đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ mới và cải tiến kỹ thuật để giảm tải lượng nước thải và phế thải , sử dụng lượng thải này quay vòng cho sản xuất. QCVN 05:2022/BXD mới thay thế QCVN 16:2019/BXD sẽ giúp công ty kiểm soát chất lượng SPHH VLXD ngày tốt hơn, đồng thời kiểm khắc phục các vấn đề tồn đọng mà trước đây chưa giải quyết được và bảo vệ lợi ích của của công ty đóng góp vào sự phát triển không ngừng của Tấm Lợp Đông Anh.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Leave a Comment