Từ tháng 03/2019 Công ty Tấm lợp Đông Anh áp dụng Hóa đơn điện tử cho việc mua bán sản phẩm tấm lợp fibro xi măng. Hoá đơn điện tử  được khởi tạo xử lý trên hệ thống máy tính của công ty đã được cấp mã số thuế khi bán hàng và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Việc áp dụng hóa đơn điện tử sẽ giảm chi phí in ấn,bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn, thuận tiện cho việc hạch toán kế toán và quản trị kinh doanh của công ty.

Cách thức sử dụng HĐĐT:

Hóa đơn điện tử sẽ được gửi thông qua VNPT là đối tác cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cho công ty để khởi tạo, lập hóa đơn, sau đó HĐĐTđược gửi cho người mua có chữ ký điện tử của công ty Tấm lợp Đông Anh

Chuyển đổi HDĐT sang giấy:

Công ty in hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để cấp cho khách hàng lưu giữ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trong quá trình lưu thông và chỉ chuyển đổi một lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi đảm bảo yêu cầu quy định và có đầy đủ chữ ký thủ kho, nhân viên viết phiếu, bảo vệ , số xe lấy hàng để đảm bảo cho công tác quản lý.

Việc áp dụng Hóa đơn điện tử góp phần hiện đại hóa công tác quản trị và rút ngắn thời gian giao dịch cũng như góp phần bảo vệ môi trường tại công ty Tấm lợp Đông Anh.

Leave a Comment