Sáng 25/04/2019, tại hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp và VLXD Đông Anh đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 nhiệm kỳ 2017-2022. Năm 2018, trong bối cảnh khó khăn chung của ngành tấm lợp ,tấm lợp Đông Anh đã nỗ lực vượt qua khó khăn để đứng vững và phát triển đạt tổng doanh thu gần 429 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 83.51% kế hoạch đề ra.

Sản xuất tấm lợp AC được coi là sản phẩm chủ yếu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Công ty Tấm lợp Đông Anh, do vậy trong công tác cung ứng vật tư, nguyên nhiên vật liệu luôn được đảm bảo kịp thời cho hoạt động sản xuất. Tất cả các loại vật tư đầu vào được lựa chọn các nhà cung ứng có uy tín với giá cả phù hợp, để giảm chi phí đầu vào góp phần mang lại hiệu quả cho công ty. Đối với công tác tiêu thụ sản phẩm đã đã đạt được 13,95 triệu m2 chiếm 35% thị phần toàn quốc. Đây là một con số đáng nể trong thị phần tấm lợp nói chung. Tấm lợp Đông Anh với công nghệ sản xuất tiên tiến đã tạo ra sản phẩm chất lượng tốt  tiếp tục được người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2019”.

Trong năm vừa qua, đánh dấu nhiều thay đổi tích cực : thực hiện sáp nhập công tác quản lý bán hàng của tất cả các đơn vị trong hệ thống theo ngành dọc, phân chia thị trường cụ thể cho từng loại sản phẩm, phân công cán bộ phụ trách theo vùng miền …vv đã tạo nên sự thống nhất trong quản lý, ổn định hơn trong công tác tiêu thụ sản phẩm và tạo sự yên tâm cho khách hàng trong lựa chọn sản phẩm. Công ty cũng đã thực hiện trên 14 sáng kiến cải tiến thiết bị, công nghệ và công tác quản lý áp dụng vào sản xuất mang lại lợi nhuận cao, đã được hội đồng khoa học công ty xét công nhận và khen thưởng sáng kiến năm với số tiền khen thưởng trên 123 triệu đồng. Trong công tác đào tạo cán bộ, nhân viên và công nhân đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh : Công ty đã tổ chức và gửi đi đào tạo bồi dưỡng, tập huấn, học ngắn hạn cho trên 30 lượt cán bộ quản lý và nhân viên góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ nhân viên quản lý.

Với vai trò được giao, trong năm 2018 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tích cực triển khai chỉ đạo các nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, đồng thời hỗ trợ Ban Giám Đốc hoàn thành các mục tiêu, nâng cao hiệu quả hoạt động, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của HĐQT đã được thông qua.

Năm 2019, dự báo nền kinh tế còn gặp khó khăn, thị trường tấm lợp cạnh tranh khốc liệt. Tấm lợp Đông Anh phấn đấu tổng doanh thu đạt 446 tỷ đồng, triển khai đầu tư công nghệ sản phẩm mới,đồng thời nâng cao năng lực tài chính, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, cải tiến công nghệ để giảm chi phí đầu vào và hạ giá thành sản phẩm. Tiếp tục được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm chất lượng hàng đầu trong nước.

 

 

 

Leave a Comment